Home » 2016 » June » 11 » Tiền tố (prefix) là gì?
8:22 AM
Tiền tố (prefix) là gì?
Views: 542 | Added by: | Rating: 0.0/0
Nếu bạn có ý kiến khác, câu trả lời hay hơn, hãy giúp trả lời cho thành viên này.
Total comments: 1
0
1   [Entry]
Prefixes – Tiền tố trong tiếng Anh Tiền tố được thêm vào trước từ gốc để tạo thành từ mới.

Ví dụ:

Tiền tố - Từ gốc - Từ mới

Un  - Happy -  Unhappy

Một số loại tiền tố phổ biến

Tiền tố phủ định

Những tiền tố bên dưới khi thêm vào sẽ tạo thành từ mới phản nghĩa.

✔ Un
Được dùng với: acceptable, happy, healthy, comfortable, employment, real , usual, reliable, necessary, able, believable, aware….

✔ Im: thường đi với cái từ bắt đầu là “p”
Eg: polite, possible…

✔ il: thường đi với các từ bắt đầu là “l”
Eg: illegal, ilogic, iliterate..

✔ ir: đi với các từ bắt đầu bằng “r”
Eg: regular,relevant, repressible..

✔ in
Eg: direct, formal, visible,dependent,experience

✔ dis
Eg: like, appear, cover, qualify, repair, advantage,honest..

✔ non
Eg: existent, smoke, profit…

Nguồn oxford.edu.vn/goc-tieng-anh/hoc-tieng-anh-cung-oxford/tien-to-va-hau-to-trong-tieng-anh-618.html

Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]