Home » 2016 » June » 03
a. flows
b. drips
c. pours
d. fills

Chọn câu nào mới đúng ạ?
Views: 379 | Date: 2016-06-03 | Trả lời (1)