Home » 2016 » June » 28 » Chỉ em cách đặt danh từ trong câu?
6:50 PM
Chỉ em cách đặt danh từ trong câu?
Views: 522 | Added by: | Rating: 0.0/0
Nếu bạn có ý kiến khác, câu trả lời hay hơn, hãy giúp trả lời cho thành viên này.
Total comments: 1
0
1   [Entry]
Danh từ (Noun):
Vị trí : 
Sau Tobe: I am a student.
Sau tính từ : nice school…
đầu câu làm chủ ngữ .
Sau a/an, the, this, that, these, those…
Sau tính từ sở hữu : my, your, his, her, their…
Sau many, a lot of/ lots of , plenty of…
The +(adj) N …of + (adj) N…
……………………………………….
Dấu hiệu nhận biết :Thường có hậu tố là:
tion: nation,education,instruction………. 
sion: question, television ,impression,passion……..
ment: pavement, movement, environmemt….
ce: differrence, independence,peace………..
ness: kindness, friendliness……
y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…
er/or : động từ+ er/or thành danh từ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…
*Chú ý một số Tính từ có chung Danh từ:
Adj Adv
Heavy,light weight
Wide,narrow width
Deep,shallow depth
Long,short length
Old age
Tall,high height
Big,small size

Nguồn: http://daotaotienganh.org/vi-tri-cua-danh-dong-tinh-trang-tu-i468.html

Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]