Home » 2016 » May » 26 » Làm sao để phân biệt “job, career, profession, occupation”?
7:16 PM
Làm sao để phân biệt “job, career, profession, occupation”?
Giúp mình với?
Views: 1020 | Added by: | Rating: 0.0/0
Nếu bạn có ý kiến khác, câu trả lời hay hơn, hãy giúp trả lời cho thành viên này.
Total comments: 1
0
1   [Entry]
Job là công việc kiếm ra tiền, đặc biệt là làm việc cho cty, tập đoàn.
• My last job was with a computer firm.

• He finally got a job in a supermarket.

Work đc sử dụng rộng hơn để nói về các hoạt động kiếm tiền như làm việc cho bản thân hoặc cty.

• Will you go back to work when you've had the baby?

• I started work when I was 18.!!

Do not say:

'what is your job?'

or 'what is your work?'.

Say:

what do you do?

or what do you do for a living?

Post và position (chức vụ) là từ trang trọng trong cty hoặc tập đoàn. Chúng thường đc sử dụng trong các quảng cáo việc làm.

• This post would suit a recent graduate.

• He left last summer for a teaching position in Singapore.

Occupation (nghề nghiệp) để nói về loại công việc như giáo viên, luật sư, tài xế

Occupation được sử dụng trong các văn bản hành chính.

• State your name, age, and occupation in the box below.!! Do not use occupation to talk about your own job

• I am an accountant. (NOT My occupation is an accountant).

Profession là công việc chuyên môn, đào tạo đặc biệt như giáo dục, luật, y dược,...
• the legal profession

Career là một loại công việc mà bạn làm hoặc hy vọng làm đến hết đời.

• I'm interested in a career in television.

• His career is more important to him than his family.

Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]