Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Animal spirits nghĩa là gì?

Animal spirits //
là một thuật ngữ được John Maynard Keynes sử dụng để giải thích tại sao các quyết định được đưa ra ngay cả trong những thời điểm không chắc chắn. Trong ấn bản 1936 của Keynes, Lý thuyết chung về việc làm, Lãi Suất và Tiền, thuật ngữ "tinh thần bầy đàn" được sử dụng để mô tả cảm xúc của con người làm tăng niềm tin của người tiêu dùng.
Tinh thần bầy đàn; Tâm lý hùa theo

Added by: admin |
Views: 1126 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0
1   [Entry]
Tài liệu tham khảo: http://u.to/5IH7Dw

Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]