Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Accelerator effect nghĩa là gì?

Accelerator effect //

Hiệu ứng gia tốc

Added by: admin |
Views: 244 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0
1  
Online reference document for English:

https://goo.gl/rGQvvz

Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]