Home » Articles » The Goose Girl » Chapter 1 [ Add new entry ]

English
Through many patterns of stars, they all spoke to one another, the wind to the hawk, the snail to the stone, the frog to the reeds. But after many turnings and many deaths, the languages were forgotten.
Vietnamese
Thông qua những vì sao trên cao, tất cả thì thầm nói chuyện. Cơn gió nói với diều hâu, ốc sên nói với tảng đá, con ếch nói với bụi sậy. Nhưng sau nhiều kiếp sinh tử luân hồi, các sinh vật quên ngôn ngữ chung của mình.
Category: Chapter 1 | Added by: admin (2017-11-06)
Views: 50 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]