Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Enterotoxigenic Escherichia coli infection nghĩa là gì?

Enterotoxigenic Escherichia coli infection //
Tiếng Pháp: Infection entérotoxigène à Escherichia coli
Nhiễm Escherichia coli gây độc tố ruột

Added by: admin |
Views: 639 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0
1   [Entry]
Tài liệu tham khảo: 
http://u.to/m7n7Dw

Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]