Home » Từ vựng » Tin học [ Thêm từ mới ]

ARP nghĩa là gì?

ARP //
Là chữ viết tắt của "Address Resolution Protocol". Giao thức TCP/IP được sử dụng để liên kết động một địa chỉ IP cấp cao vào một địa chỉ phần cứng cấp thấp

Added by: admin |
Views: 1031 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]