Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Zero-Base forecasting technique nghĩa là gì?

Zero-Base forecasting technique //

Kỹ thuật dự báo tính từ mức khởi điểm

Added by: admin |
Views: 461 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]