Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Work sample tests nghĩa là gì?

Work sample tests //

Trắc nghiệm chuyên môn hay trắc nghiệm mẫu cụ thể

Added by: admin |
Views: 572 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]