Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Wage nghĩa là gì?

Wage //

Lương công nhật

Added by: admin |
Views: 773 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]