Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Vonluntary applicant/ unsolicited applicant nghĩa là gì?

Vonluntary applicant/ unsolicited applicant //

Ứng viên nộp đơn tự do

Added by: admin |
Views: 586 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]