Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Violation of health and safety standards nghĩa là gì?

Violation of health and safety standards //

Vi phạm tiêu chuẩn ý tế và an toàn lao động

Added by: admin |
Views: 450 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]