Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Unofficial nghĩa là gì?

Unofficial //

Không- Chính quy, bài bản, nghi thức

Added by: admin |
Views: 780 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]