Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Unit intergration nghĩa là gì?

Unit intergration //

Sự hội nhập/Phối hợp giữa các đơn vị

Added by: admin |
Views: 783 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]