Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Unemployment benefits nghĩa là gì?

Unemployment benefits //

Trợ cấp thất nghiệp

Added by: admin |
Views: 428 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]