Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Trend analysis nghĩa là gì?

Trend analysis //

Phân tích xu hướng

Added by: admin |
Views: 1184 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]