Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

The third shift/ Graveyard shift nghĩa là gì?

The third shift/ Graveyard shift //

Làm việc ca 3

Added by: admin |
Views: 471 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]