Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

The shared aspect of culture nghĩa là gì?

The shared aspect of culture //

Khía cạnh văn hóa được chia sẻ

Added by: admin |
Views: 834 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]