Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

The recruitment process nghĩa là gì?

The recruitment process //

Tiến trình tuyển mộ

Added by: admin |
Views: 921 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]