Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

The organization's culture nghĩa là gì?

The organization's culture //

Văn hóa tổ chức

Added by: admin |
Views: 655 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]