Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

The natural selection model nghĩa là gì?

The natural selection model //

Mô hình lựa chọn tự nhiên

Added by: admin |
Views: 686 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]