Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

The long - run trend nghĩa là gì?

The long - run trend //

Xu hướng lâu dài

Added by: admin |
Views: 720 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]