Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

The appraisal interview nghĩa là gì?

The appraisal interview //

Phỏng vấn đánh giá

Added by: admin |
Views: 1426 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]