Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Tell-and-sell interview nghĩa là gì?

Tell-and-sell interview //

Phỏng vấn nói và thuyết phục

Added by: admin |
Views: 346 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]