Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Tell-and-listen interview nghĩa là gì?

Tell-and-listen interview //

Phỏng vấn nói và nghe

Added by: admin |
Views: 349 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]