Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Take home pay nghĩa là gì?

Take home pay //

Tiền thực tế mang về nhà (Lương sau thuế)

Added by: admin |
Views: 322 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]