Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Surplus of workers nghĩa là gì?

Surplus of workers //

Thặng dư nhân viên

Added by: admin |
Views: 350 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]