Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Structured/Directive/Patterned interview nghĩa là gì?

Structured/Directive/Patterned interview //

Phỏng vấn theo mẫu

Added by: admin |
Views: 665 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]