Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Strategic planning nghĩa là gì?

Strategic planning //

Hoạch định chiến lược

Added by: admin |
Views: 872 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]