Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Straight piecework plan nghĩa là gì?

Straight piecework plan //

Kế hoạch trả lương thuần túy theo sản phẩm

Added by: admin |
Views: 484 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]