Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Stock option nghĩa là gì?

Stock option //

Trả lương thưởng cổ phần với giá hạ

Added by: admin |
Views: 266 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]