Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Starting salary nghĩa là gì?

Starting salary //

Lương khởi điểm

Added by: admin |
Views: 347 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]