Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Standard hour plan nghĩa là gì?

Standard hour plan //

Kế hoạch trả lương theo giờ ấn định

Added by: admin |
Views: 741 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]