Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Severance pay nghĩa là gì?

Severance pay //
(Giảm biên chế, cưới, tang)
Trợ cấp do trường hợp bất khả kháng

Added by: admin |
Views: 370 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]