Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Seniority nghĩa là gì?

Seniority //

Thâm niên

Added by: admin |
Views: 842 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]