Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Selection process nghĩa là gì?

Selection process //

Tiến trình tuyển chọn

Added by: admin |
Views: 683 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]