Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Second shift/swing shift nghĩa là gì?

Second shift/swing shift //

Ca 2

Added by: admin |
Views: 954 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]