Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Salary and wages administration nghĩa là gì?

Salary and wages administration //

Quản trị lương bổng

Added by: admin |
Views: 686 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]