Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Safety/Security needs nghĩa là gì?

Safety/Security needs //

Nhu cầu an toàn/bảo vệ

Added by: admin |
Views: 780 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]