Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Risk tolerance nghĩa là gì?

Risk tolerance //

Chấp nhận rủi ro

Added by: admin |
Views: 438 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]