Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Ratifying the agreement nghĩa là gì?

Ratifying the agreement //

Phê chuẩn thỏa ước

Added by: admin |
Views: 663 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]