Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Random variation nghĩa là gì?

Random variation //

Biến thiên ngẫu nhiên

Added by: admin |
Views: 687 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]