Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Quantitative techniques nghĩa là gì?

Quantitative techniques //

Kỹ thuật định lượng

Added by: admin |
Views: 327 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]