Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Quality of work life nghĩa là gì?

Quality of work life //

Phẩm chất sống làm việc/phẩm chất cuộc đời làm việc

Added by: admin |
Views: 507 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]