Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Programmed instruction nghĩa là gì?

Programmed instruction //

Giảng dạy theo thứ tự từng chương trình

Added by: admin |
Views: 196 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]