Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Production/Services managerment nghĩa là gì?

Production/Services managerment //

Quản trị sản xuất dịch vụ

Added by: admin |
Views: 277 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]