Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Principle "Equal pay, equal work" nghĩa là gì?

Principle "Equal pay, equal work" //
(Theo năng lực)
Nguyên tắc công bằng lương bổng

Added by: admin |
Views: 612 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]