Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Planning nghĩa là gì?

Planning //

Hoạch định

Added by: admin |
Views: 291 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]